INTERIOR/EXTERIOR

IN STRINDBERG'S ROOMS
t e x t
e x h i b i t i o n s

MILAVIDA

SPEAKING HOUSE

CAMERA OBSCURA WORKS

LIKE A BREATH IN LIGHT

PINHOLE

HERBARIUM

I AM #1

I AM #2

INNER LANDSCAPES

PRINTS

 

IN STRINDBERG'S ROOMS 2017


Can something originate from darkness or nothing? Where do matter and spirit come from –
and can one change into the other? Marja Pirilä's In Strindberg's Rooms is something of a tribute
to the tradition of camera obscura photography. A residency apartment in Grez-sur-Loing,
France, served as the dark room for the series. August Strindberg (1849–1912), one of
Sweden's most prominent and controversial writers, also worked there in his time.
Strindberg, moreover, was a pioneer of early photography.

By Päivi Mehtonen

*

STRINDBERGIN HUONEISSA 2017

Voiko pimeydestä tai ei-mistään syntyä jotakin? Mistä aine ja henki tulevat – ja voiko
toinen muuttua toiseksi? Marja Pirilän Strindbergin huoneissa on kuin tribuutti
camera obscura -kuvauksen perinteelle. Sarjan pimeänä huoneena toimi
residenssiasunto Ranskan Grez-sur-Loingissa, jossa työskenteli aikoinaan
myös August Strindberg (1849–1912), yksi Ruotsin merkittävimmistä ja
ristiriitaisimmista kirjailijoista. Hän oli myös varhaisen valokuvauksen pioneeri.

Päivi Mehtonen